Дамжин өнгөрөх транзит тээвэр

Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг хамгийн хямд, найдвартай, түргэн, шуурхай, зохион байгуулж байна.