About Us

our service

Mission

Тээвэр ложистикийн үйлчилгээг эдийн засаг нийгэмд үр ашигтай, чанартай, шилдэг шинэ санаа технологийн дэвшлийг тээвэрт нэвтрүүлэн ажиллана.

Vision

Олон улсын тээвэр ложистикийн үйлчилгээний шилдэг сонголт байж салбартаа тэргүүлэх компани байна.

FAQ's

  • Парист байрлах Олон улсын худалдааны танхимаас INCOTERMS-ийг боловсруулан гаргадаг бөгөөд энэ нь олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд оролцогч худалдагч болон худалдан авагчийн зардал, эрсдэл, үүргийг тодорхойлсон Олон улсын худалдааны нэр томъёоны тайлбар юм. Анх 1936 онд гарснаас хойш 1953, ’67’ 76’, 80’, ’90 болон 2000, 2010 онуудад дахин шинэчлэгдэн гарсан.

  • Бид байнгын харилцагчиддаа төлбөр төлөх хөнгөлттэй нөхцөлтэй гэрээ байгуулдаг. Хэрэвээ та хөнгөлттэй нөхцөлөөр гэрээ байгуулаагүй бол ачаа хөдлөхийн өмнө болон ачаа хүрэх газраа хүрэн та ачаагаа авахаас өмнө төлбөрөө төлөх шаардлагатай. Ачааны төлбөрийг манайхаас өгсөн нэхэмжлэхийн дагуу төлөх бөгөөд доорх банкны дансуудаар болон манай оффис дээр биеэр ирэн төлөх боломжтой. Санхүү бүртгэлийн албатай холбогдох мэдээллийг энд дарж харна уу.