Замын мэдээ

Захиалгын №Тээврийн хэрэгсэл №Огноо
(YYYY-MM-DD)
Байршил       Ирэх огнооСтатусТэмдэглэл
160551CAIU810831-2
(Cntr 40′ HC)
2022-09-15ABTEMA – Ulaanbaatar, MN Ирсэн

Таны хором бүр үнэтэй

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ