Мэдээ мэдээлэл

Төмөр замын ачаа тээврийн ачаалал нэмэгдлээ

“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН нь Монгол Улсын Засгийн газар, ЗТХЯ-наас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Тяньжинь боомтод хуримтлагдсан импортын чингэлгийг шуурхай татан авахаар эрчимтэй ажиллаж байгаатай холбоотой цаг үеийн байдал.